Základní informace a program


Sociálne procesy a osobnosť 2022

23. ročník medzinárodnej konferencie

Dátum: 05.-07.09.2022

Miesto: Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

Tematické zameranie

Na konferencii Sociálne procesy a osobnosť 2022 sú vítané príspevky z oblasti základného aj aplikovaného výskumu z oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti, ale aj príspevky z príbuzných oblastí, ktoré majú vzťah k týmto disciplínam.

 

Program

Kompletní program je ke stažení zde. Kniha abstraktov je ke stažení zde.

5.9.2022 od 12:00 registrácia účastníkov a začiatok konferencie

7.9.2022 približne 12:00 ukončenie konferencie

 

Prihlasovanie abstraktov

Prihlasovanie abstraktov prebieha od 7. marca do 31. mája 2022 cez elektronický formulár.

Podmienky pre prihlasovanie abstraktov sú nasledovné:

Abstrakty je potrebné prihlasovať v slovenskom/českom a v anglickom jazyku, mal by mať definovaný cieľ, opísané použité metódy, postupy, zistenia a závery. Rozsah abstraktu je maximálne 1500 znakov vrátane medzier.

 

Typy príspevkov

Ústne prezentácie

Pre ústne prezentácie je vyhradený čas 20 minút vrátane 5 minútovej diskusie. K dispozícii bude notebook s dataprojektorom. V prípad záujmu o inú prezentačnú techniku kontaktujte organizátorov.

Sympózium

Za sympózium považujeme súbor prednášok na špecifickú tému spadajúcu pod zameranie konferencie (nie na širokú či všeobecnú tému typu sociálna psychológia či psychológia v škole). Sympózium v prvom kroku prihlasuje vedúci/a sympózia. V druhom kroku bude možné prihlásiť príspevky do sympózia samotným vedúcim/vedúcou sympózia alebo autormi príspevkov. Podmienkou pre prihlásenie sympózia sú minimálne 4 a maximálne 6 príspevkov súvisiacich s témou sympózia, ktoré budú prezentovať rôzni autori (žiadny z príspevkov v rámci sympózia nemôže mať rovnakého prezentujúceho autora,  ostatní spoluautori sa prekrývať môžu).

Poster

Prezentácia posterov bude prebiehať počas posterovej sekcie. K dispozícii budú korkové panely s rozmermi 90x120 cm. Prezentujúci autori sú počas posterovej sekcie povinní byť prítomní pri svojich posteroch.

 

 

Strava a ubytovanie:

Ubytovanie

Účastníci konferencie majú možnosť ubytovať sa priamo v priestoroch konferencie (Kongresové centrum SAV Academia (prelinkovať na https://kcacademia.sav.sk/). Ubytovanie je potrebné si rezervovať individuálne na mailovej adrese recepcia@kcacademia.sk. Kapacity hotela sú limitované, preto dávame do pozornosti aj susediaci hotel Kontakt. V cene ubytovania v Kongresovom centre SAV Academia a v hoteli Kontakt sú zahrnuté aj raňajky.

Strava

V konferenčnom poplatku sú zahrnuté coffee breaky a slávnostná večera v utorok 06. septembra 2022, raňajky sú zahrnuté v cene ubytovania. Obedy a večere si bude možné rezervovať pri registrácii na konferencii (v rámci registračného formulára).