Úvodní slovoVážené a milé kolegyně,
Vážení a milí kolegové,

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a karanténním opatřením vědecký výbor SPO rozhodl, že letošní ročník se uskuteční „virtuální“ formou. V termínu konference 18. – 20. 11. budou příspěvky zveřejněny na webu konference SPO (www.spao.eu) a budou volně přístupné (tj. nejen účastníkům konference), abychom zvýšili jejich dosah v odborné komunitě. Následně bude vydán sborník prezentovaných příspěvků stejně jako v předchozích letech.

S díky za pochopení a přáním pevného zdraví,
Organizační tým SPO2020

 


Vážené a milé kolegyně,
Vážení a milí kolegové,

s radostí informujeme, že byl stanoven nový termín konání konference, a to 18. - 20. 11. 2020. Současně jsme též zveřejnili nové termíny přihlašování na konferenci (viz box Důležitá data).
Organizační výbor SPO2020

 


Vážené a milé kolegyně,
Vážení a milí kolegové,

Stálý vědecký výbor konference SPO se po zhodnocení současné situace spojené s pandemií koronaviru rozhodl o odložení letošního ročníku ze září na listopad. O přesném termínu vás budeme informovat do konce května, stejně jako o nových datech registrace a přihlašování příspěvků.
K tomuto kroku nás vede skutečnost, že na vysokých školách v ČR bylo v důsledku karantény a uzavření škol prodlouženo zkouškové období až do konce září. Bylo by pro nás komplikované organizovat konferenci v původním termínu a taktéž řada kolegyň a kolegů by se jí nemohla zúčastnit. Je nám líto, pokud vám tato změna způsobí komplikace, ale rádi bychom připravili konferenci tak, abyste se na ní cítili co nejlépe.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v novém termínu konference.
Organizační výbor SPO2020

 


Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

V letošním roce proběhne již dvaadvacátý ročník konference Sociální procesy a osobnost (14. – 16. 9. 2020). Pro jeho konání jsme zvolili malebné město Slavonice přezdívané „perla západomoravské renesance“ a ležící v půvabné turistické oblasti Česká Kanada. Ve Slavonicích je umístěno konferenční centrum, Institut Slavonice (http://www.institutslavonice.cz/), které poskytne všem účastníkům pohodlné zázemí.

Na letošní ročník konference bychom rádi pozvali zejména naše mladé kolegyně a kolegy, ať už na počátku kariéry či ještě v doktorském studiu. Z osobních setkání i z jiných konferencí víme, že se zabývají zajímavými, aktuálními tématy, mají zahraniční zkušenosti, a jejich příspěvky by byly pro konferenci velkým oživením. Naším hlavním řečníkem proto letos bude Adrianne John Galang z Filipín, který v současnosti působí v Psychologickém ústavu FF MU v rámci projektu Postdoc@MUNI.

Těšíme se na vás,

Organizační výbor SPO2020