Úvodní slovo


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 24. konferenci Sociální procesy a osobnost, která se bude konat od 11. do 13. září 2024 v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Třešti. V organizování konference se střídají čtyři pracoviště: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v Košicích a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v Bratislavě, Psychologický ústav FF MU v Brně a Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., který je hlavním organizátorem letošní konference.

Stejně jako v minulých ročnících i letos bychom chtěli nabídnout prostor pro prezentování aktuálních výzkumů, které se řeší na Slovensku a v České republice a souvisejí s fungováním jedinců nebo skupin v sociálním kontextu. Na co se můžete těšit? Je pro nás potěšením Vás informovat, že pozvání na konferenci přijaly Vladimíra Čavojová a Sylvie Graf, které vystoupí jako klíčové řečnice. Se svými týmy připraví také zvaná sympozia. Jménem vědeckého výboru bychom rádi pozvali i další vědkyně a vědce ze Slovenska a České republiky k přihlašování tematicky zaměřených sympozií.

SPO je konferencí, které se hojně účastní také doktorandky a doktorandi z obou zemí. Chtěli bychom pro ně připravit nejen atraktivní program, ale také vytvořit přívětivé prostředí, kde budou moci přednést výsledky svých projektů. Novinkou letošního ročníku budou dva pre-konferenční workshopy. Nebude chybět ani posterová sekce s oceněním nejlepších posterů.

Rádi bychom navázali na aktivitu, která se těšila velké pozornosti na SPO22. Proto pro Vás připravujeme diskusní fórum s experty a expertkami, kteří se věnují uplatnění umělé inteligence v psychologii.

Jménem vědeckého a organizačního výboru Vás znovu srdečně zveme na SPO24.  S Vaší pomocí uděláme vše pro to, aby konference přinesla atraktivní a zajímavý vědecký obsah, poskytla možnosti k navazování spolupráce i neformálnímu setkávání.

Těšíme se na vás všechny v Třešti na SPO2024!

Za vědecký a organizační výbor

Martina Hřebíčková a Tomáš Urbánek