Stálý vědecký výbor


prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
- Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
doc. PhDr. Iva Burešová, PhD.
- Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
- Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
- Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
- Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
- Psychologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
- Spoločenskovedný ústav, Slovenská akadémia vied
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
- Psychologický ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i.