Úvodné slovo


Vážené a milé kolegyne, vážení a milí kolegovia,

v tomto roku sa uskutoční XXI. ročník konferencie Sociálne procesy a osobnosť v dňoch 17. – 19. 9. 2018, vo Vám pravdepodobne dobre známom Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej. Súčasne to bude posledný ročník v režime každoročne realizovaných stretnutí. Po vzájomnej dohode Vedeckého výboru konferencie Sociálne procesy a osobnosť a organizátormi konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií  (https://sites.google.com/site/konferenciakpsych/home) sa v organizovaní podujatí budeme striedať– teda pokiaľ ide o SPaO, bude sa konať v obvyklej podobe každý druhý rok.

Radi by sme Vás v mene organizátorov, našich 4 ústavov, pozvali k aktívnej účasti na tomto podujatí, na ktorom sa pravidelne stretáva vyše stovky odborníkov z oblasti psychologických vied, ale i ďalších vedných disciplín.

Konferencia už tradične slúži ako vhodné fórum pre prezentáciu a výmenu informácií z realizovaných výskumných projektov, predovšetkým v zameraní na domény psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Súčasne vytvára priestor pre zamyslenie sa a diskusiu o aktuálnych otázkach fungovania, ďalšieho rozvoja a spoločenského uplatnenia nášho odboru.

Tešíme sa na stretnutie!

 

Jozef Výrost

za organizačný tím SPaO 2018 

logo 1