Úvodní slovo


Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

V letošním roce proběhne již dvacátý, jubilejní ročník konference Sociální procesy a osobnost (18. – 20. 9. 2017). Pro jeho konání jsme zvolili malebné prostředí Brněnské přehrady. Místo i čas jsme vybrali zejména s ohledem na skutečnost, že se ve stejném týdnu v Brně koná World Psychological Forum (20. – 22. 9. 2017), kterého se možná mnozí z vás chystají také zúčastnit. 

Stalo se již tradicí, že jednotlivé ročníky konference Sociální procesy a osobnost dostávají tematický podtitul. Pro letošní ročník jsme zvolili téma „Looking back, looking for…“. Konference se koná již dvacet let a měli jsme za tu dobu příležitost sledovat, jak vznikají, připravují se, postupují a uskutečňují se jednotlivé projekty  a jak se vyvíjejí badatelské zájmy mnohých z nás. Proto jsme zvolili téma vybízející k určitému ohlédnutí, zhodnocení vlastních výzkumných výsledků, které nám však především umožňuje formulovat nové vědecké cíle, otázky a projekty.

Je už také zvykem, že na konferenci vystupují zvaní řečníci, zejména zahraniční kolegyně a kolegové. Od této zvyklosti jsme v letošním roce ustoupili, protože srdečně zvanými řečníky jste pro nás všichni, kteří se konference tradičně účastníte nebo se na ni chystáte třeba poprvé. Rádi bychom v rámci oslav dvacátého jubilea poskytli větší prostor společné diskusi naší vědecké a výzkumné komunity.

Těšíme se na vás,

Organizační výbor SPO2017