Základní informace


Datum a místo konání

Konference Sociální procesy a osobnost se bude konat 18. – 20. 11. 2020 v konferenčním centru Institut Slavonice

 

Tematické zaměření SPO 2020

Na konferenci Sociální procesy a osobnost 2020 jsou vítány příspěvky z oblasti základního i aplikovaného výzkumu z oblasti sociální psychologie a psychologie osobnosti, ale také příspěvky z příbuzných oblastí, které mají vztah k těmto disciplínám.

Program bude zveřejněn 1. listopadu 2020.

 

Typy prezentací

Ústní prezentace

Pro ústní prezentace je vyhrazený čas 20 minut včetně 5 minutové diskuze. K dispozici bude notebook s dataprojektorem. V případě zájmu o jinou prezentační techniku kontaktujte organizátory.

Sympózium

Za sympózium považujeme soubor přednášek na specifické téma, které spadá pod zaměření konference (nikoliv na široké či všeobecné téma typu sociální nebo  pedagogická psychologie). Podmínkou pro přihlášení sympózia jsou minimálně 4 příspěvky související s tématem sympózia, které budou prezentovat různí autoři (to znamená, že žádný z příspěvků v rámci sympózia nemůže mít stejného prezentujícího autora, ostatní spoluautoři se mohou překrývat). Na sympózium je vyhrazen čas 90 minut.

Poster

Prezentace posterů bude probíhat v rámci posterové sekce. Rozměry panelů budou upřesněny. Prezentující autoři jsou v době posterové sekce povinní být u svých posterů.

 

Konferenční poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, účast na společenském večeru druhý den konference, konferenční materiály a knihu abstraktů, občerstvení během přestávek a sborník příspěvků. Konferenční poplatek nezahrnuje stravu (konferenční centrum je umístěno na náměstí, kde je dostatek stravovacích zařízení).

Údaje pro uhrazení poplatku účastník obdrží po registraci na konferenci. Konferenční poplatek bude možné uhradit bankovním převodem na účet technického pořadatele, společnosti V.M.EST, a.s. Veškeré dotazy týkající se úhrady poplatku, daňového dokladu, faktury atd. prosím směřujte na technického pořadatele, společnost V.M.EST, a.s., na e-mailové adrese simcik@vmest.cz.

Konferenční poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 15. 10. 2020, a to bankovním převodem, platba v hotovosti na místě není možná.
 Aktivní účast  Pasivní účast  Student/ka*
 2 490 Kč  1 000 Kč  1 990 Kč
 Společenský večer pro doprovázející osoby: 500 Kč

 

Ubytování

Ubytování je pro účastníky konference rezervováno v hotelu Arkáda a v hotelu U Růže. Objednávku ubytování mohou účastníci konference provést v rámci registrace na konferenci. Veškeré dotazy týkající se ubytování prosím směřujte na technického pořadatele, společnost V.M.EST, a.s., na e-mailové adrese simcik@vmest.cz.