Základní informace


Datum a místo konání

Konference Sociální procesy a osobnost se bude konat 18. – 20. 9. 2017 v resortu Maximus na Brněnské přehradě.

Tematické zaměření SPO 2017

Na konferenci Sociální procesy a osobnost 2017 jsou vítány příspěvky z oblasti základního i aplikovaného výzkumu z oblasti sociální psychologie a psychologie osobnosti, ale také příspěvky z příbuzných oblastí, které mají vztah k těmto disciplínám.

Program bude zveřejněn 15. 8. 2017.

Typy prezentací

Ústní prezentace

Pro ústní prezentace je vyhrazený čas 20 minut včetně 5 minutové diskuze. K dispozici bude notebook s dataprojektorem. V případě zájmu o jinou prezentační techniku kontaktujte organizátory.

Sympózium

Za sympózium považujeme soubor přednášek na specifické téma, které spadá pod zaměření konference (nikoliv na široké či všeobecné téma typu sociální nebo  pedagogická psychologie). Podmínkou pro přihlášení sympózia jsou minimálně 4 příspěvky související s tématem sympózia, které budou prezentovat různí autoři (to znamená, že žádný z příspěvků v rámci sympózia nemůže mít stejného prezentujícího autora, ostatní spoluautoři se mohou překrývat). Na sympózium je vyhrazen čas 90 minut.

Poster

Prezentace posterů bude probíhat v rámci posterové sekce. K dispozici budou panely o rozměrech  90x120 cm. Prezentující autoři jsou v době posterové sekce povinní být u svých posterů.

Konferenční poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu konference, účast na společenském večeru druhý den konference, konferenční materiály a knihu abstraktů, občerstvení během přestávek a sborník příspěvků.

 Konferenční poplatek

 Aktivní účast

 Pasivní účast

 Student/ka*

 Zaplacený do 30. 7. 2017

 2390 Kč

 1000 Kč

 1990 Kč

 Na místě

 2690 Kč

 1300 Kč

 2290 Kč

 Společenský večer pro doprovázející osoby: 590 Kč

* studenti denního studia všech tří stupňů

Poplatek je možné uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti na místě. V případě, že budete potřebovat účetní doklad, uveďte prosím při registraci své fakturační údaje.

Konferenční poplatek nezahrnuje stravu v hotelu Maximus, kterou si budou účastníci konference hradit sami na místě zaměstnancům hotelu (350 Kč / jídlo). Z organizačních důvodů je tímto způsobem domluveno hromadné stravování na pondělní večeři, úterní oběd a středeční oběd.  V registračním systému je však nutné uvést, zda preferujete běžnou nebo vegetariánskou stravu. Snídaně jsou v ceně ubytování, v úterý večer se koná konferenční raut.

Platební údaje pro uhrazení poplatku:

Číslo účtu: 372301883/0300
IBAN:	CZ44 0300 0000 0003 7230 1883
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Do poznámky pro příjemce prosím uveďte své jméno.

 

Sociální program

Nabízíme výlet lodí z nedalekého přístaviště Sokolské koupaliště k hradu Veveří (tam a zpět cca 2h). Výlet se realizuje pouze za předpokladu dostatečného zájemců (alespoň 50). Cena výletu je 300 Kč - z organizačních důvodů bude částka vybírána výhradně v hotovosti na místě, prosíme neposílejte společně s registračním poplatkem.